Hulp en steun kan op veel manieren

Kerkbijdragen vormen een onmisbare schakel bij het in standhouden van een kerk. In dat opzicht verschilt een geloofsgemeenschap niets van een voetbalclub of vrijwilligersgroep die elkaar helpen om samen iets mogelijk te maken. De een stort regelmatig een geldelijke bijdrage; de ander steekt uren vrijetijd erin of helpt in natura: kosteloos beschikbaar stellen van materialen, geld uitlenen zonder termijnen, of rentelast of kennis en inzichten delen, die het voortbestaan prettig maken.