Hoop doet leven..

Zoals vele bedrijven en instellingen gaat onze kerk ook gebukt onder het beleid van virusbestrijding en bescherming. Diensten worden binnen verantwoorde afspraken gehouden en het aantal kerkgangers neemt nog steeds toe; het maximale aantal toe te laten bezoekers wordt nu bijna wekelijks bereikt en (hoe gek het ook klinkt) we hebben nog steeds geen ‘nee’ hoeven te verkopen. Een verzorgde dienst die zorgvuldig wordt voorbereid door liturgische werkgroep, kosters, bloemengroep, koorleden en organiste wordt wekelijks gewaardeerd. Mond-tot-mondreclame zorgt er dan voor dat (mede vanwege de feestdagen en het voorjaarszonnetje) een gang naar de kerk als ‘voorrecht’ wordt ervaren.

Inkomsten in de vorm van misintenties, collectes en kerkbijdragen zorgen ervoor dat we de eindjes aan elkaar kunnen blijven knopen. Dit zorgt voor een positief gevoel bij parochiekerncommissieleden, die alles uit de kast halen om de kerk sterk op de kaart te zetten.

De komende weken tot aan Pinksteren zullen zoveel mogelijk muzikaal worden ondersteund. De onlinediensten worden als goed alternatief ervaren en evenzo gewaardeerd. Voor degene die deze uitzending verzorgt, is dit een positieve prikkel om te blijven registreren.

In een periode waarin veranderingen op til staan, bezuinigingen worden doorgevoerd of zelfs winkelfilialen worden gesloten, omdat de lockdown te lang duurt, durven wij te hopen dat we er sterk genoeg uitkomen om door te gaan.

Met Hemelvaart zal er dit jaar geen viering in onze kerk plaatsvinden; dit heeft mede te maken met het aantal beschikbare voorgangers.

Met Pinksteren pakken we weer ‘groots’ uit, passend bij het hoogfeest: let wel, ook deze dienst is op de reguliere vierde zaterdagavond van de maand; dus op zondagochtend is er dan geen dienst in onze kerk. Tweede Pinksterdag is er – zeer ongebruikelijk- wel een viering, maar die is enkel toegankelijk voor familieleden van communicanten.

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek.