HOOGFEESTDAGEN ?

Met name ouderen kunnen zich nog de tijd herinneren dat op christelijke hoogfeesten (Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag) de kerk ‘uitpuilde en uitpakte’. Het kerkvolk stroomde in en uit en de pastoor wist de gelovigen te boeien. Niet alleen door de preek, maar zeker ook door de entourage van liturgische gewaden, rituelen en bloemversiering.

Die tijd ligt achter ons. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag was er in onze kerk geen eucharistische viering. Pinksteren en Sacramentszondag werden verzorgd door leden van de liturgiegroep en zij kozen met veel toewijding, samen met koor en organist passende teksten en liederen. Het enige wat we als kerk kunnen terughalen zijn de ornamenten die bij zo’n viering hoorden. Banieren in de juiste liturgische kleuren, bloemstukken en bij Sacramentszondag: de monstrans.  Een tastbaar bewijs hoe ‘rijk’ we toen nog aan geloofswaarden waren.  We kijken met zorg en aandacht uit naar de toekomst, waarin we naast dit gemis aan vieringen, ook ons kerkgebouw beetje-bij-beetje gaan verliezen.

Vorig artikelROMMELROUTE EN KERKSNUFFEL
Volgend artikelCOLLECTE CARITAS