HOE VERDER NA 1 JUNI?

De kerncommissie zal zich – net als andere parochiekernen- moeten houden aan de regels van de overheid en de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen: tot 1 juni ( Tweede Pinksterdag) geen liturgische vieringen in onze kerk; uitgezonderd de speciale uitvaartdiensten met het maximum van dertig bezoekers.
In onderling overleg wordt bezien of we tot 1 juli ( de overgangsperiode naar maximaal honderd kerkgangers) de kerk openstellen op speciale tijden. Ook het luiden van de klokken valt onder hetzelfde reglement van onderlinge afspraken binnen de parochie, waarbij een zekere vorm van vrije invulling zit.
De afgelopen periode van openstelling is positief door een beperkte groep (10-20 personen) ontvangen.
De inkomsten liggen stil, omdat er geen collectes mogen plaatsvinden. Dat is natuurlijk bijzaak, maar wel een zaak van betekenis.
De kerkbijdragen tot heden lopen niet in de pas met voorgaande jaren, omdat de kerkelijke betrokkenheid anders is geworden dan voorheen. Als je fysiek de kerk niet kunt/mag bezoeken is de afstand groter dan die bekende anderhalve meter. ‘Uit het oog, uit het hart’ komt soms om de hoek kijken. Als geloofsgemeenschap doen we er alles aan om niet vergeten te worden of sterker nog: om de medemens niet te vergeten!
Onze jaarcijfers van 2019 liegen er niet om: een fors tekort en dat is een tegenvaller, want we hadden op meer inkomsten gerekend. Ook de afrekening van het dakleien van onze kerk speelt een grote rol: een flinke aderlating, maar die was grotendeels voorzien. De verhuur van de pastorie zou een mooie meevaller voor 2020 kunnen betekenen, maar ‘zou’ is nog werkelijkheid.

Het opstarten na 1 juli zal vanaf 1 juni in fases plaatsvinden.

– Koorrepetities worden kritisch bekeken, want koorleden mogen geen enkel risico lopen, ook al betekent dat ‘stille’ missen.
– Inzet van misdienaars en acolieten is een punt van overleg; noodzaak en veiligheid, maar ook van beschikbaarheid.
– Bloemengroep, kerkhofwerkers en schoonmaakploegen zijn de afgelopen weken al actief geworden. Ieder binnen hun eigen wensenpakket en mogelijke inzet: geweldig dank hiervoor!
– De website, het digitale blad ‘Rond de kerk’ en Parochienieuws-inlegkrant houden u op de hoogte!