HOE SLUITEN WE BOEKJAAR 2018 AF?

Het jaar is nog niet ten einde, maar toch tekent zich nog een tekort af in de boeken van onze parochiekern. Deels verklaarbaar door de leegstand van de pastorie, die tot juni nog maandelijks voor inkomsten zorgde. Ervaring leert echter ook dat veel parochianen op het eind van het jaar hun parochiebijdrage overmaken en dat stemt hoopvol.
In de bijlage zullen we u vragen onze tekorten zodanig te verkleinen dat we wellicht in 2019 nog meer lichtpuntjes kunnen zien. Een voorlopige inschatting is dat we in 2019 het tekort zouden kunnen (…) beperken tot maximaal € 10.000 en dat zou een nieuw (positief) record zijn, omdat we rond 2010 heel diep in de rode cijfers zaten (meer dan 50.000 euro op jaarbasis). Zoals ieder moet ook onze kern op de centjes letten en reserves en bezittingen raken op of kun je slechts eenmalig verkopen.
Tel daarbij op de geplande onderhoudswerkzaamheden in het kader van de BRIM-subsidie, die we de afgelopen jaren ontvangen hebben (zo’n 100.000 euro) en die we zeker volgend jaar moeten inzetten om het geld te mogen behouden. Als voorwaarde stelt het Rijk wel dat we er minimaal eenzelfde bedrag bijleggen….
Kortom: help ons zoveel mogelijk met kleine of grotere giften, die u belastingtechnisch ook nog in uw voordeel kunt omzetten.
Meer weten? Stuur een mailtje naar info@rksheerenhoek.nl en we sturen u alle gewenste informatie.