HET DAK KAN ERAF?

Er moeten heel wat koorleden en kerkgangers in een kerk zitten, voordat het kerkdak eraf valt, maar in ons dorp gaat het er toch wellicht van komen.
De Monumentenwacht, die meerdere malen ons monumentale kerkgebouw inspecteert, heeft al eerder vastgesteld dat de leien dakbedekking gebreken vertoonde. In de bestuursvergadering van mei heeft het parochiebestuur een goedkeuring verleend om te starten met de voorbereidingen van vervanging van kerkleien. Aangezien deze vanuit een Engelse groeve moeten komen en Brexit misschien roet in het eten kan gooien, is tijdig bestellen verstandig.
Wellicht kan -indien alle goedkeuringen binnen zijn- dit jaar of uiterlijk begin 2020 gestart worden met de vervanging. Deze restauratie maakt deel uit van de BRIM-subsidie die we de afgelopen zes jaar hebben ontvangen en in totaal € 100.000 bedroeg.