Hemelvaartviering/ douwtrap-wandeling

Op donderdag 24 mei  wordt er jaarlijks in een van de regionale kerken in de Zak van Zuid-Beveland een oecumenische kerkdienst gehouden. Voorafgaand aan die viering is er steevast een wandeling uitgezet die men gezamenlijk kan lopen.

U hoeft zich voor deze wandeling niet aan te melden, maar we vertrekken om 8.30 uur vanaf de kerk! Na de wandeling, die nadrukkelijk ook toegankelijk is voor gezinnen met kinderen (kinderspeurtocht) is er een korte pauze waarin koffie/thee wordt geserveerd.

Om 10.00 uur begint de kerkdienst die het thema draagt: ‘Zichtbaar in geloof’. Als u de wandeling maakt, of komt aanrijden naar de kerk begrijpt u meteen waarom dit thema van toepassing is.  Het is van groot belang dat alle aangesloten kerkgenootschappen zichtbaar blijven voor elkaar en alle gelovigen in onze regio.

De voorgangers in deze dienst zijn: pastor Alida van Veldhoven en dominee Jörg Boller. Koorleden uit de aangesloten kerken vormen die ochtend een gelegenheidskoor.

Let op: in andere parochiekernen en PC kerken ( uitgezonderd de parochiekerk te Goes) zijn die ochtend GEEN diensten.