Heden, verleden, maar zeker: toekomst

Als ik dit zit te schrijven is het nog een week voor het sluiten van de H. Willibrorduskerk te

’s-Heerenhoek. Vanuit verschillende hoeken hoor ik dan: Wij weten niets.

De mensen begrijpen het soms niet, maar ook wij als parochiekerncommissie weten het soms niet. En dan denken de mensen waarschijnlijk: Dan vraag je dat toch. Ja, maar je hebt zomaar niet iemand te pakken om je vraag aan te stellen en dan moet er nog een antwoord komen. Daar gaan dan soms weer weken overheen.

We besloten om het mortuarium aan te passen zodat we straks toch een ruimte hebben waar we samen kunnen komen om te bidden, om te zingen of om te vergaderen.

We kunnen er ook koffiedrinken, maar dan moet er nog wel het een en ander aan gebeuren en dan moet je niet denken dat dat zo snel gaat.

Eerst moet er een verzoek richting bestuur. Je moet dan wel weten wat het ongeveer gaat kosten.

Dus dat moet je eerst onderzoeken. Dan dat document richting bestuur en dan gaan we weer wachten. Er valt niets aan te veranderen. Er moet ook gekeken worden waar halen we het geld vandaan, want de parochiekern ’s-Heerenhoek heeft niet zoveel eurootjes meer. Dus voorlopig zullen we nog even in de parochiezaal moeten blijven.

De mensen die eens per maand op donderdagmiddag tot Maria bidden daar zullen we een ruimte voor maken zodat ze gebruik kunnen maken van de Willibrorduskapel.

Dan hoor ik dat ook de kerkhofwerkers ermee stoppen. De mannen die de graven groeven, die kan ik wel begrijpen want dat is niet zo een luchtig werkje maar ook de onkruidwieders en hegknippers kondigden aan ermee te willen stoppen.

Het koor Missicanto zal samen gaan met Con Dios in Lewedorp. Zolang de temperatuur het toelaat repeteren we de ene week in de kerk van ‘s-Heerenhoek en de andere week in de parochiezaal van Lewedorp zolang deze ruimtes nog beschikbaar zijn. Als we dan nog willen blijven zingen moeten we een andere ruimte zoeken. De parochiekern Ovezande bood ons aan om in hun kerk te komen repeteren.

De kerk zal blijven staan, maar er zal zo nu en dan schade kunnen zijn. Ook daar moet op gelet worden. Mocht iemand wat zien dan moet je dat bij Ton Oosthoek laten weten.

En mochten er nog mannen of vrouwen zijn die graag buiten zijn en dan ondertussen ook nog wat doen en graag onder de mensen zijn, kom dan op het kerkhof helpen.

En ik herhaal: donderdag 9 november om 10.00 uur is een ieder welkom in de parochiezaal om koffie te drinken en om samen te bespreken wat we nu in de toekomst willen. Ik hoop veel mensen te zien die dag.

Tot ziens

Plonie Paree

Vorig artikelBedankje aan alle mensen die onze kerk een warm hart toedroegen/toedragen
Volgend artikelKoorzang in de toekomst