GROOT IN ZORGEN?

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat zulke eigendommen zorg en aandacht verdienen. Ons kerkgebouw heeft sinds 1976 een rijksmonumentale status en dat betekent dat het niet zomaar aangepast kan worden zonder toestemming van het rijk.  Restauratie van het dak in 2019 kostten de kern honderdduizenden euro’s en daarbij kwam ruim een ton aan rijkssubsidie. Het gehele dak en torens ervan vernieuwen bleek niet mogelijk.

In 1969 had er al een omvangrijk restauratieplan plaatsgevonden, waarbij ook de binnenzijde onderhanden werd genomen. Schilderwerk dat zwaar beschadigd was, verdween onder een dikke laag grofkorrelig spuitwerk; kerkvloeren werden vervangen; zijaltaren en communiebanken verwijderd en kerkbanken vervangen. Alle kosten ( bijna een half miljoen gulden) werden toen door de parochie ’s-Heerenhoek volledig gedragen.

In 1987-1988 en 2002 volgden restauraties aan de buitenzijde en toren.  Ook toen werd het merendeel van de bijna een half miljoen kostende operatie door de parochianen zelf gedragen.

De vierde fase van het restauratieplan uit 1969 is nog steeds niet uitgevoerd; de gebrandschilderde ramen wachten nog steeds op onderhoud en herstel.

We realiseren ons terdege dat grote uitgaven in het licht van reorganisatie  van parochie H. Willibrordus naar parochiekern ’s-Heerenhoek (vanaf 2013) niet passend en verstandig zijn. Toch proberen we via acties en giften ons kerkgebouw zo goed mogelijk te blijven beschermen tegen weersinvloeden en slijtage.  De rijksdienst die monumenten onder haar beheer heeft als toezichthouder geeft ons regelmatig de volledige status van het gebouw door. Knelpunten worden aangepakt, maar niet dringende zaken blijven op een verlanglijst staan.

Dankzij spontane giften kunnen we soms ons wensenlijstje oppakken en dromen werkelijkheid laten worden. Kerk-TV, kroonluchters als verlichting en koffieochtenden konden zo een onderdeel worden van ons samen-kerk-zijn. Een feestavond voor alle vrijwilligers behoort al jaren tot het verleden, omdat de kosten te zwaar op ons beschikbare budget drukken.

Wij prijzen ons ondanks alles nog gelukkig met de aandacht, hulp en bijdragen die we van onze parochianen krijgen. U geeft ons zo het gevoel dat we niet aan een dood paard trekken, maar samen onze lasten kunnen blijven dragen.