GEDULD MOET JE OEFENEN

Eind juni kregen we vanuit de overheid te horen dat de regels inzake maximale groepsgrootte bij vieringen verhoogd werd van dertig naar maximaal honderd personen.

Vanaf maart was de kerkdeur op zaterdagavond of zondagmorgen potdicht en dat was uniek- niet alleen in ’s-Heerenhoek.

Gelukkig bood de openstelling op woensdagavond tussen 19.00- 20.00 uur ruimte om onze kerk te bezoeken. Soms in stilte, dan weer in gebed of met achtergrondmuziek van orgelspel.

In juni besloot de parochiekerncommissie nog om enkel digitale vieringen te houden, omdat we niemand tekort wilden doen met dat maximum van dertig personen. Dankzij Kerk-TV keken gemiddeld 27 aansluitingen direct en zo’n 34 keer werd later ingeschakeld.

En toen werd het 7 juli en bleef onze kerk dicht! Door de installatieviering van pater Thaddy de Deckere vonden we het passend andere kernen ( die al maanden volledig gesloten waren geweest) voorrang te gunnen bij de zondagse viering.

Op zondag 14 juli mochten we weer volwaardig vieren; zij het met een bescheiden groep van 43 kerkgangers, maar toch…

Het was wennen: nieuwe regels bij binnenkomst, je naam noteren, je nieuwe -coronaproef- plekje opzoeken (groene en rode stickers) en dan het ook nog het verzoek om NIET mee te zingen…. Ook het aantal koorleden was beperkt van minimaal 1-8 personen, dankzij het grote priesterkoor dat we hiervoor mogen gebruiken.

Bij speciale diensten (afscheid van dierbaren) werd vaak gebruik gemaakt van het besloten karakter. Maximaal 96 genodigden mochten worden toegelaten.

Misdienaars werd gevraagd voorlopig nog geen diensten mee in te vullen en lectoren kregen de extra taken van deze dienaren toebedeeld.

Kosters kregen een omvangrijk protocol met afspraken inzake looproutes, gebruik microfoons en kerkelijk vaatwerk.

Collectanten (voor zover aanwezig) kregen de anderhalve-meter collectestok aangereikt en zij die ter communie gingen, werd dringend gevraagd afstand te bewaren – ook bij het uitreiken van de heilige hostie.

En dan vergeten we zeker niet de voorganger, die overal en vooral moest opletten:

  • Geen vredeswens
  • Geen gezamenlijk delen van Brood en Wijn
  • Geen nagesprek met kerkgangers in de kerk
  • Een gelaatscherm dat afstand moet garanderen….

Nu we als kerkgemeenschap zes weken verder zijn, moeten we vaststellen dat al deze maatregelen veel mensen ( zeker 55 % vaste bezoekers) weerhoudt de diensten te bezoeken. Begrijpelijk, maar ook pijnlijk.

Zeker nu een tweede golf voor mogelijk moet worden gehouden, zetten we de kerkdeur wijd open, maar is dit geen garantie dat we wekelijks het maximale aantal kunnen begroeten.

Parochiekerncommissie