Functieverlies

Nu we een jaar te kampen hebben met de ongemakken en strenge voorschriften van corona liggen diverse werkgroepen al die tijd stil. Dames- en herenkoor, misdienaars en gemengd koor Missicanto hebben in volle bezetting nooit meer actie kunnen tonen en dat is jammer, maar ook zorgwekkend.

Niet alleen het plezier van zang en repetitie verdween, ook de sociale banden werden minder hecht en dat leidt tot onthechting. We vrezen soms voor afhaken, om van leegloop maar niet te hoeven spreken.

John Vermue, een van de vier kosters, heeft aangegeven te willen stoppen met het verzorgen van deze belangrijke taak. Wij respecteren zijn besluit, maar missen wel een persoon die voor zijn taak & zaak stond. We zullen op zoek moeten naar een vierde persoon, die zo een maandrooster kan vervolmaken.

Leden van Missicanto hebben in afgeslankte vorm met Kerstmis nog vieringen kunnen verzorgen en ook met Pasen proberen we dat – mede op verzoek van leden zelf- te doen.

De Kerkklokken hebben we al meer dan driekwart jaar bewust niet laten luiden voor een dienst of viering. Met Pasen willen we dat stilzwijgen doorbreken en zal het gebeier hopelijk tot ver in de omstreken te horen zijn. We doorbreken dan de stilte om onze paasjubel te kunnen laten horen.