En toen ineens was de kerk gewoon dicht.

Half oktober kwamen er nieuwe maatregelen die ook gevolgen hadden voor kerkdiensten. Na weken van veertig tot vijfenzestig bezoekers, moesten we terugschalen naar maximaal dertig. We gingen een proef aan met reserveringen; tot nu toe hadden we deze manier van geregeld kerkbezoek nog nooit toegepast.

Vol goede moed verzochten we parochianen op verschillende manieren hun keuze kenbaar te maken: via mail, briefje of telefoontje.

Dertien mensen kwamen, die volgende zondag keurig volgens plan naar de kerk, maar zestien vonden ook de deur en liepen – soms zonder zich te hinderen aan afspraken- de kerk binnen. Geen probleem, denk je dan… prima binnen de dertig die zijn toegestaan, maar….zo werkt het niet.

De parochiekerncommissie besloot de vrije inloop te beperken, ten koste van de welwillende -reserverende- kerkganger. De kerkdeur ging dicht. Er ging een speciale brief naar alle lezers van Parochienieuws, dus die waren van tevoren op de hoogte.

Er was wel een voorganger hoor, die op de geplande uren van de vieringen een viering verzorgde,  maar de deuren bleven dicht.

‘Belachelijk’ vonden sommige parochianen het. Onbegrip; negatieve reacties waren het gevolg. Logisch? Nee, want we wilden niemand voor de kerkdeur confronteren met afspraken, die men willens en wetens wellicht zou kunnen begrijpen, maar niet kritiekloos navolgden.

Kerk-TV was onze enige oplossing en dat werkte gelukkig ook; voor vijf weken. Niet optimaal, maar alles beter dan ‘niets’.

Vanaf zaterdag 28 november is de kerk weer open: dan kan elke dienst weer bezocht worden.  Vanaf Advent/begin van het nieuwe, kerkelijk jaar. Nieuwe ronde betekenen ook nieuwe kansen.

Dus bij deze nogmaals het verzoek: uw bereidwillige medewerking om Advent en Kerstmis samen te kunnen vieren binnen de gestelde mogelijkheden. Als tussentijds verruiming plaats vindt, melden we dat meteen via ons weekbericht ‘Rond de Kerk’ of via de website. Tot die tijd:

  • Telefonische opgave via het nummer: 06-22815618/secretaris kerncommissie
  • Via de mail: info@rksheerenhoek.nl
  • Briefje in de brievenbus Deken Holtkampstraat 9

Parochiekerncommissie