EENZAAM EN BIJNA VERLATEN

Is in bovenstaand stuk sprake van ‘de tijd vliegt’ in dit artikel mogen we toch spreken van een stilstaande klok: de kerk sloot op zondag 5 november rond 12.45 uur haar deuren, maar daarna trad een onheilspellende stilte in. Geen schuifelende voeten, geen loop meer naar een communiebank of voorbijkomende collectanten…alleen de torenklok slaat haar slagen en luidt om 12.00 en 18.00 uur haar 1-minuut-gebeier.

De schoonmaakploeg heeft afscheid genomen en dus zal aanstonds het fijne stof neerdwarrelen en de verwarming draait op bijzondere spaarstand.

Een korte rondgang laat zien dat de beelden er nog onaangeroerd staan.

Een aandachtspunt blijft het onderhoud van het interieur: vocht en kou mogen dan wel geen schade berokkenen, maar wind- en waterdicht kunnen niet voorkomen dat de conditie er zeker niet beter op zal worden…

Daarom: waakzaamheid blijft geboden en dat kunt u mede laten merken door uw bijdrage op maand- kwartaal- of jaarbasis in 2024.

Er is echter wel een groot pluspunt: de kerk/ het orgel wordt nog wel gebruikt voor repetities van ons gemengd koor (samen met Lewedorp) en sinds kort hebben we op dinsdagavond een gastkoor (Luscinia) dat hier wil repeteren. Op deze manier houden we ook zicht op de stand van zaken en blijft de functie van dit gebouw enigszins gewaarborgd. We sluiten multifunctioneel gebruik ook voor de toekomstige periode niet uit, mits het past binnen de kaders van de voormalige bestemming.

Vorig artikelKERK EN CARNAVAL BLIJVEN VERBONDEN
Volgend artikelSAMENSTELLING PAROCHIEKERNCOMMISSIE 2024