Een zingende kerk

Tijdens gospeldiensten met name in het buitenland zie je kerkgangers enorm enthousiast meezingen tijdens de liturgie. Minstens de handen gaan in de lucht, maar bij de meesten zijn lichaam en geest volledig in overeenstemming met hun gevoel van blijdschap.
Het zou een droom, misschien wel een wonder betekenen, als we dat de komende vakantieperiode dat gevoel zouden kunnen bereiken.
Onze koren zullen tijdens de zomervakantie ‘gewoon’ op toerbeurt blijven zingen, maar af en toe zal de bezetting minder sterk zijn. Hopelijk zullen die lege plaatsen in het koor dan worden ingevuld door de samenzang van het kerkvolk. We zullen zeker ons repertoire zodanig afstemmen dat iedereen volop mee kan doen. U bent van harte uitgenodigd!