EEN BIJZONDER LICHT 1

Oorspronkelijk zat er in het glas-in-lood-raam boven de hoofdingang van onze kerk een achthoekige omlijsting met een bijzonder licht. Op een foto uit midden dertiger jaren van de vorige eeuw is het nog waarneembaar, maar in de veertiger jaren is het verdwenen. Weinigen wisten waarom, totdat onze plaatselijke geschiedkenner Adrie Martens zich nog wist te herinneren dat de bezetters in de Tweede Wereldoorlog zich stoorden aan die immer brandende lichtbron. Zij waren immers in de voormalige jongensschool ingekwartierd en wilden geen schietschijf zijn voor vijandig geschut. Gevolg: slopen en afvoeren.
Later is hiervoor een eenvoudig lampje teruggeplaatst in de gewelven van de ingang. Zo’n zestal jaren terug is die lamp vervangen door een koperen kroonluchter, zodat iedere kerkganger met een gerust hart de kerk kon betreden.