COMMUNICATIE

In een tijdperk dat overloopt van de mogelijkheden tot communiceren staat het directe contact nog altijd op nummer 1.  We willen graag van mens tot mens blijven spreken, maar na een viering is daar soms te weinig ruimte voor. De kerkganger zoekt een eigen weg; de voorganger moet feitelijk weer snel verder en de mensen achter de schermen  (die meewerken aan de voorbereiding van een dienst) willen eigenlijk ook wel weer naar huis.  Daarom houden we bewust elke eerste zondag van de maand een koffiehoek achter in de kerk, of bij goed weer achter de kerk (parochiezaal-terras).

De koffie of thee zijn slechts smeerolie om de tongen los te krijgen en de mensen met elkaar te laten praten. Lief en leed, weetjes en (on-)waarheden komen over de tafel heen.  Wij willen deze mogelijkheid tot ‘elkaar verstaan’ nog lang volhouden. Zeker als dit gewaardeerd wordt. Wij hopen velen over de weifelende drempel heen te helpen en ze spontaan uit te nodigen om eens aan te schuiven.  Zeker in de nabije toekomst zal contact tussen kerkmedewerkers en kerkbezoekers van groot belang zijn.

Mocht u onverhoopt deze vorm niet zien zitten? Maak dan gebruik om iemand van de kerncommissie eens aan te spreken: Plonie Paree, Wim Hoogesteger, Ton Oosthoek, Henk Postema, Hans Westdorp of Richard Gielens nemen – als u dat wil- de tijd. Mailen kan altijd, maar dat is uiteraard minder persoonlijk.

Vorig artikelSAMEN UIT EN THUIS
Volgend artikelSAMEN EEN