Clusterviering West zondag 10 november

‘de cirkel is rond’ zei de voorzitter van onze parochiekerncommissie in zijn slotwoord bij het einde van deze clusterdienst. De drie kernen: Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek- samen vormend cluster West- hadden alle drie in het afgelopen jaar hun eigen -eerste- clusterviering.
In tevredenheid blikte hij terug. Na een moeizaam begin van aftasten, elkaar toch nog een beetje wantrouwen of alles wel evenwichtig zou verlopen en we elkaars eigenheid en zelfstandigheid gunden, mocht worden vastgesteld dat we elkaar beter hebben gevonden.
Samen optrekken en minstens driemaal per jaar elkaar bezoeken en samen vieren is zeker niet teveel gevraagd. We houden er dan ook rekening mee dat in de nabije toekomst we elkaar vaker zullen c.q. moeten opzoeken om samen te kunnen vieren.
Door het samen vieren in de eigen parochiekern-kerk maak je kennis en vertrouwd met de kracht van elke kern. We blijven streven naar elke kern waar pit in zit!