CLUSTER WEST

Op zaterdag 2 februari gaan we een nieuwe stap zetten: het gezamenlijk vieren in één kerkgebouw van de plaatselijke kerkpatroon. Heinkenszand wil de  heilige Blasius eren en nodigt daartoe de twee andere kernen ( Lewedorp en ’s-Heerenhoek) uit om mee te doen. Niet alleen in aanwezigheid, maar ook in samenzang en inzet vrijwilligers, indien hiertoe behoefte bestaat, laten we zien dat we elkaar in de nabije toekomst nodig hebben en willen samenwerken om onderlinge banden te versterken: één parochie is meer dan acht losse onderdelen, die matig op elkaar afgestemd kunnen zijn.

In juni en november zullen we achtereenvolgens samen vieren in Lewedorp en ’s-Heerenhoek en ook hier trekken we gezamenlijk op. Ook dan zullen de overige twee kerken gesloten zijn, maar dat hoeft geen voorbode te zijn op hetgeen ooit komen gaat. ‘Achterover leunen en wachten tot de klappen vallen’ is niet de juiste instelling.

In de voorbereiding op Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel zijn ook stappen gezet. Vormselvoorbereiding is al een parochiële aangelegenheid en in 2019 zullen Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek samen optrekken. Heinkenszand zal gefaseerd aansluiten, omdat delen van het vormselproject op de basisschool gegeven worden.  De voorbereiding van de Eerste Communie kan ook clustergewijs worden aangepakt, als blijkt dat het aantal communicanten-kandidaten per kern onder de verwachting van vier personen blijft. ’s-Heerenhoek en Lewedorp werken in de voorbereiding al samen!

Cluster West doet zijn best! ffff