Caritas ’s-Heerenhoek

In ’s-Heerenhoek is al vele jaren de Caritas groep actief. Caritas betekent ‘naastenliefde’. Door een drempelloze toegang te verschaffen aan iedereen die hulp kan gebruiken, probeert de organisatie haar naam waar te maken. Caritas ’s-Heerenhoek is een kleine werkgroep van Parochiekern ‘s-Heerenhoek die ernaar streeft mensen weer op weg te helpen in het leven door input te geven aan de zelfredzaamheid. Naast het verlenen van praktische of financiële hulp kan ze ook helpen met een ‘zetje in de rug’

In december organiseert Caritas samen met de Don Boscoschool haar kerstactie. Kinderen in de basisschoolleeftijd brengen dan presentjes en een wens naar de 85-plussers op het dorp. Dit wordt dankbaar ontvangen door de oudere dorpsgenoten die het waarderen om zo contact te leggen met jeugd. We hopen zo een klein lichtpuntje te brengen en elkaar te blijven zien.

Op 14 december worden op school de kinderen de presentjes aan de kinderen uitgereikt. Zodat zij deze voor de kerstdagen kunnen rondbrengen.