Caritas kerngroep

en de gevolgen van de invoering van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming)

Einde kerstpakketactie
In 2018 werd deze wet ingevoerd. Aan het einde van het jaar hielden wij een actie waarbij mensen uit het dorp boodschappen gaven om minder bedeelden met de Kerstdagen een steuntje te geven met een voedselpakket. Helaas heeft Caritas ’s-Heerenhoek besloten deze activiteit staken om reden dat deze wet instanties verbiedt adressen aan te leveren van mensen die dit steuntje goed kunnen gebruiken. Het is voor ons niet mogelijk zelf adressen te verzamelen.
De actie voor de 85 jarigen en ouderen wordt wel voorgezet om reden dat het verstrekken van die adressen binnen de activiteiten van het kerkgebeuren plaatsvindt.
Dit jaar kunnen we dankzij een gift (Missiethuisfront)de attentie voor de 85 jarigen laten doorgaan. Mogelijk dat dit de komende jaren niet meer mogelijk is om reden dat de inkomsten van collectes afneemt. Het Bisdom bepaalt welke collectes bestemd zijn voor de nood in eigen parochie. Het aantal bezoekers aan kerkdiensten neemt af en daarmee ook de inkomsten van de collectes.
Graag willen we hierbij nog een oproep doen. Ons lid, Debby Elstgeest, heeft te kennen gegeven eind van het jaar te willen stoppen. Vanaf deze plek willen we haar hartelijk danken voor haar inzet. Hierbij doen we een oproep voor een nieuw bestuurslid. Vind je het leuk om iets voor anderen te betekenen, vraag dan informatie op Kees Rentmeester,                  Margreet Rentmeester of Ilona Vermue.