CARITAS en DON BOSCOSCHOOL houden samen VASTENACTIE

Jaarlijks besteed onze basisschool aandacht aan acties in de vastenperiode, om kinderen en ouders bewuster te laten ervaren hoe het is om te leven in andere (vaak minder goede) omstandigheden.
De bisschoppelijke vastenactie is vaak het startpunt vanuit de kerk en dat werkt soms verwarrend: aan welk doel mag ik geven?
Dit jaar hebben Caritas kern ’s-Heerenhoek en Don Bosco de handen ineen geslagen en gekozen voor het doel: Color the world. Deze van oorsprong Zeeuwse stichting voert bouw- en schilderwerkzaamheden uit voor de allerarmsten in de wereld, met name voor kinderen. De Stichting Dekat di Hati uit Middelburg werkt in dit project mee.
Doel is: gelden inzamelen om gebouwen in Latuhalat, Ambon – Indonesië op te knappen. 27 jongeren met een beperking, waarvan 15 jongeren interne zorg krijgen, wonen soms noodgedwongen buiten omdat ruimte voor verzorging hen ontbreekt. Familie moet hen dan dagelijks heen en terugbrengen naar het weeshuis, waar ze dagbehandeling krijgen, naast lessen in veel te kleine lokalen.
Statiegeldflessen en de opbrengst van violenverkoop in het dorp brengen de nodige gelden bijeen. Rond Pasen zullen we de tussenstand weten en maken we die zo snel mogelijk bekend.

Caritas & Don Boscoschool ’s-Heerenhoek