BIJZONDERE BIJDRAGEN

Afgelopen maand werd de kerncommissie een beetje in verlegenheid gebracht door twee spontane giften van afzonderlijke parochianen.

We willen nadrukkelijk stellen dat we blij zijn met elke gift- hoe bescheiden dan ook- want betrokkenheid en aanwezigheid in dienst of verbonden zijn via Kerk-TV maakt het mogelijk toch samen voor elkaar betekenisvol te functioneren. In de bijlage treft u meer aan over donaties en kostenverantwoording.