Bidweek voor de Eenheid onder christenen

Er is een tijd geweest dat geloven elkaar te vuur en te zwaard bestreden; de 80-jarige oorlog is daar een historisch bewijs van, met alle rampzalige gevolgen van dien.
Tot in de vorige eeuw konden andersdenkenden maar moeilijk wennen in dat Roomse ’s-Heerenhoek, want op zondag hield men zich daar zeker niet aan de zondagsrust: wielrenkoers, braderie en carnaval speelden zich rondom de kerk af.
Gelukkig gunnen we elkaar nu meer licht in de ogen en komen we elk jaar samen in een van de kerkgebouwen van Borssele of ’s-Heerenhoek; in 2019 kwam daar ook Nieuwdorp bij. Dan merk je pas dat ándersdenkenden echt niet veel anders zijn/denken dan wij. We moeten vooral elkaar in het christelijk geloof respecteren . Het thema is bijzonder van toepassing op dit wederzijds ontmoeten.
Op zondag 19 januari ontmoeten we elkaar in de Catharinakerk; dienst begint om 10.00 uur en vooraf is er gelegenheid om samen koffie te drinken.