BEPERKINGEN:

Nu Nederland zich wat veiliger voelt en men zich wat vrijer mag gedragen, zijn de beperkingen inzake maximum aantal kerkgangers en het dragen van mondkapjes ook in onze kerk wat versoepeld.

Dat betekent niet dat we alle voorschriften los laten of in de wind slaan: we blijven op respectvolle wijze vragen afstand te bewaren bij het innemen van plaatsen in de kerk; de anderhalve-meter in acht te nemen en handen te reinigen indien men ter communie gaat.

Het aantal bezoekers is opgeschroefd naar het toelaatbare aantal van 96; hiermee denken wij in ruime mate te voldoen aan de keuze van bezoekers en is reservering dan ook niet meer noodzakelijk.

Mondkapjes blijven beschikbaar, indien u zelf dit preventiemiddel vergeten bent; een aantal bezoekers blijft het gebruik bij loopactiviteiten erg waarderen en hiervoor hebben we enkel begrip.

De koorzang is per 1 juli weer ingevoerd, maar de koorleden bepalen zelf of ze hiervan gebruik maken.

De collectestokken blijven voorlopig gehandhaafd, naast het gebruik van de GiVT-app.