Allerzielen 2020

In veel opzichten zal 2020 de boeken ingaan als een niet-normaal jaar. We hopen immers niet dat dit de standaard wordt voor het nieuwe normaal. In andere jaren mochten we ons verheugen in een grote belangstelling op 2 november. Hoe anders was die maandag nu: in de middag stond de kerk open voor een bescheiden groep belangstellenden. De dag ervoor/zondag 1 november hadden mensen op gepaste wijze en afstand hun dierbaren herdacht in de viering en het bezoek aan het kerkhof. Geen verlicht kerkhof; geen grote groepen die samen -als ware het een lichtprocessie- naar de graven liepen…Enkel het  toegestane aantal genodigden- dertig personen- woonden deze dienst bij, maar gelukkig konden velen via kerk-TV deze dienst volgen. Gevoelens van gepast verdriet en teleurstelling bleven en blijven hangen; zij het om verschillende redenen