Allerzielen

2 november is voor velen in onze parochiekern een bijzondere dag; beladen, vol herinneringen aan dierbare overledenen, maar ook een gevoel van samenkomen in een kerkgebouw en op een kerkhof.

Lange tijd hebben we dat gevoel van echt samenkomen moeten missen: uitvaartdiensten hadden beperkingen in aantal medekerkgangers (soms maximaal 30 mensen). De term:’ in beslotenheid nemen we afscheid’ werd vaak gebruikt, maar drukte enerzijds ook verdriet uit. Slechts een select gezelschap werd in staat gesteld om nabij te rouwen en afscheid te nemen. De aanwezigheid van Kerk-TV (sinds oktober 2020 in een verbeterde versie) was lichte troost en redelijk vervangend, maar geen actieve betrokkenheid.

Nu we weer in grotere getale samen mogen komen en herdenken willen we dit uiteraard vieren. De nabestaanden van de overledenen uit het afgelopen jaar (eind oktober 2020- 31 oktober 2021) hebben we speciaal uitgenodigd. Zij die bij het afscheid toen niet aanwezig konden/mochten zijn, worden eveneens nu van harte uitgenodigd.

In deze dienst van Woord en Communie, dit jaar voorgegaan door pastor Geerten Kok, zullen we stil staan bij alle gestorven parochianen of dorpsgenoten. Indien er een herdenkingskruisje is opgehangen in onze gedachtenishoek, zal dit in deze dienst worden gebruikt om te benadrukken dat hun overlijden niet vergeten wordt.

Na afloop kan ieder op eigen wijze naar het kerkhof gaan; direct aansluitend om 20.00 uur of zo nodig de uren ervoor of de dagen erna.

Gezien de uitgestrektheid van ons kerkhof en de vroege duisternis zullen lantaarntjes te leen worden aangeboden. U kunt altijd een eigen zoeklichtje meenemen indien u zich hierdoor veiliger voelt. Herdenkingslichtjes worden vanuit het mortuarium na de dienst uitgereikt.