ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 1960-2021

Tijden veranderen, maar de herinnering aan onze overledenen blijft altijd bestaan.

Zo’n zestig jaar geleden gaven wij bijgaand herdenkingsprentje uit bij de Allerzielenviering. Naast de relatief zware teksten viel het aantal overledenen niet alleen op, maar ook hun gemiddelde leeftijd en de opvallende – aparte- vermelding van een aantal zeer jong overleden kinderen.

We respecteren de wijze waarop nabestaanden hun dierbaren willen laten voortbestaan in hun gedachten. Steeds meer zien we afscheidsdiensten buiten onze kerkelijke ruimte; verminderd gebruik van het mortuarium; het begraven op ons kerkhof en het verzoek om een herdenkingskruisje te mogen ontvangen.

De Allerzielendienst in de avonduren wordt nog steeds gewaardeerd, maar er zijn ook geluiden om het anders/vroeger te organiseren. De bereidheid om in het donker het kerkhof te bezoeken is er nog wel, mede dankzij de bereidwillige medewerking van de lokale bedrijven. Dank hiervoor!

Wij, als parochiekerncommissie, moeten ook meegroeien in dit veranderend tijds- en denkbeeld. Gun ons de ruimte om u passend te blijven ondersteunen in dit onvergetelijk leed en verlies.