Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november zullen we – gezien de overheidsbesluiten en adviezen van het bisdom- de feestdag van alle heiligen op gepaste wijze vieren. Om het grote aanbod van belangstellenden en misintenties voor Allerzielen (2 november) goed te kunnen verdelen is besloten het grote aantal belangstellenden te verdelen over drie momenten:

  • De viering op Allerheiligen om 9.00 uur; eucharistie met een moment van bezinning op de overledenen. Hiervoor moest wel gereserveerd worden, want het aantal beschikbare plaatsen is inmiddels ‘vol’.
  • Inloopmoment op maandag 2 november tussen 14.00- 17.00 uur, waarbij men een kaarsje kan opsteken of een herdenkingslicht kan plaatsen op het kerkhof. Hiervoor is geen reservering noodzakelijk.
  • De herdenkingsdienst in de avond van 2 november om 19.00 uur, waarbij enkel een plaats is gereserveerd voor de families van de overledenen van afgelopen jaar. Zij hebben hiervoor reeds eerder een persoonlijke brief ontvangen.

Wij begrijpen dat voor een groot aantal belangstellenden dit aanbod mager en onvoldoende is. Zeker in de wetenschap dat normaliter zo’n 250-300 kerkgangers de avonddienst op Allerzielen bezoeken. Wij streven ernaar de belangstelling/ het bezoek aan kerk en kerkhof zodanig te spreiden, zodat er maximaal rekening gehouden kan worden met afstanden, veiligheid en beschermende maatregelen.

Wij hopen op begrip en uw medewerking in deze!