AFSCHEID LEDEN BLOEMENGROEP

Na een lange periode van inzet, sommige leden hebben het werk meer dan twintig jaar gedaan, hebben Liesbeth Stokx, Katrien Welleman, Jaantje van ’t Westeinde en Rosina ter Dorsthorst besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de kerk. Gezondheid en tijdgebrek speelden hierbij een grote rol en we kunnen alleen maar waardering hebben voor hun besluit dit tijdig aan te geven.

De parochiekerncommissie is op zoek gegaan naar vervanging, want een kerkdienst zonder bloemen of passende decoratie is een groot gemis. In de persoon van Marianne van den Bos is een nieuwe contactpersoon gevonden. Zij zal trachten een nieuwe groep vrijwilligers bloemversiering op te zetten. Wij wensen haar succes met haar nieuwe taak.