ADVENT-KERSTGEDACHTEN 2021

Kerstmis wordt het gelukkig nog elk jaar! De sleur om het telkens op dezelfde manier te doen is binnen onze werkgroepen niet aanwezig. Een startgroep van vrijwilligers kijkt aan de hand van een checklist wat kan/mag en wat men anders of hetzelfde wil.

Koren, kosters, bloemengroep, schoonmakers, zilverpoetsclub en handen-uit-de-mouw-stekers zoeken en vinden ieder hun plek en taak om er samen iets moois en dierbaars van te maken.

Op Oudjaarsavond vullen we om 19.00 uur de viering met de klanken van de fanfare.

Op zondag 2 januari staan de Driekoningen centraal en zal de voorzitter van de parochiekerncommissie wijze woorden kunnen uitspreken over de toekomst van ons drie clusterkernen binnen de Pater Damiaanparochie. (afbeelding uit PZC december 1963).