ACTIE KERKBALANS

2020 zal voor velen in de boeken komen als een ‘rampjaar’.  Menselijk leed is echter vele malen groter en belangrijker dan de materiële kant van de zaak. Toch spelen baten en kosten een rol in het voortbestaan van alle parochiekernen en kerken binnen de H. Pater Damiaanparochie.

Als inkomsten opdrogen en uitgaven blijven, ontstaan er -zoals bij iedereen- een tekort. Kerken hebben soms nog bezittingen (veelal daterend uit het Rijke Roommsche Leven0 maar die mogen niet zomaar zonder toestemming van parochiebestuur en bisdom Breda worden aangewend om ‘gaten te vullen’.

In de afgelopen zeven jaar heeft onze parochiekern binnen de totale parochie geen goed voorbeeld van ‘florerend bedrijf’ kunnen geven. Tekorten liepen op tot tienduizenden euro’s per jaar en via grote bezuiningen konden we het tij in stukjes en beetjes keren.

Nu we, mede door verhuur van onze pastorie, beter uit de rode cijfers komen, durven we weer positief naar de toekomst te kijken. We willen op de kaart blijven als dorp + geloofsgemeenschap ’s-Heerenhoek.  U kunt als donateur een steentje bijdragen en heeft dat in groten getale de afgelopen jaren ook gedaan. Het liefst zouden we voor iedere gift de rode loper willen uitleggen, maar corona laat dat voorlopig nog niet toe!

Helpt u ons? In een van de volgende nummers ontvangt u een bijlage met het jaaroverzicht 2020 in verhouding met voorgaande jaren.
we rekenen op u, als wij rekeningen moeten blijven betalen. Alvast dank!

parochiekerncommissie