Actie Kerkbalans 2021

In het vorige nummer meldden we reeds dat we alle parochianen via een bijsluiter informeerden over hun betalingen in de afgelopen jaren. Veel reacties kwamen hierop los en dat stemde tot tevredenheid. Naast excuses van parochianen trokken wij in een aantal gevallen ook het boetekleed aan: onterecht aangeschreven worden is niet correct en dus een welgemeend ‘sorry’ van onze kant.

Het resultaat is wel dat we een beter inzicht hebben gekregen in het aantal donateurs/parochiebijdragen en de vrienden van Willibrord. Deze laatste groep betaalt     € 10.- als bijdrage in de kosten voor het Parochienieuws. Zij die geen betrokkenheid tonen zullen (helaas) uit ons donatiebestand worden gehaald. We blijven openstaan voor contacten, bijdragen of reacties in welke vorm dan ook. Ook in dit opzicht willen we openstaan voor iedereen die ’s-Heerenhoek/de kerk of het gebouw een warm hart toedraagt.

Als alle boeken over 2020 gesloten kunnen worden, wellicht eind april a.s. kunnen we de eindbalans opmaken en ontvangen alle lezers van Parochienieuws een informatieve bijsluiter met inkomsten en uitgavenoverzicht en verantwoording. Ook hierin zijn we open!