2022 in cijfers:

Sacramenten: In onze kerk werden 0 kinderen gedoopt; 3 kinderen uit onze parochiekern deden hun Eerste Heilige Communie in Heinkenszand;  4 jongeren werden gevormd te Goes en er vonden 0 kerkelijke huwelijken plaats.

Overleden: 10 parochianen werden geregistreerd als overledene; 6 maal vond er een begrafenis plaats op ons kerkhof; 4 maal een crematie. In 3 gevallen koos men hierbij voor een afscheid zonder kerkelijke dienst. Het aantal overledenen dat zich niet laat registreren via het pastoraal centrum en dus voor ons niet direct benaderbaar is, neemt toe.

Bijzondere vieringen: op Hemelvaartsdag mochten wij de oecumenische dienst organiseren en de belangstelling van koren en kerkgangers was opvallend groot.

Ook de terugkomviering van communicanten en vormelingen ademde een leuke sfeer, waarbij het weer bijzonder goed meewerkte.

Pasen, Pinksteren en Kerstmis waren qua aantallen zeer wisselend. Geen enkel van deze hoogfeesten mochten wij in eucharistievorm vieren. De kerstavondviering was het drukst bezocht: 164; de pinksterviering was relatief laag: 69.

Nieuw was de regelmatig terugkerende bijdrage van fanfareleden. Als het kon verzorgden zij de muzikale noten bij de zondagviering van 10.45 uur. Als kerncommissie zijn we daar erg blij mee, want betrokkenheid vanuit het dorp moet je koesteren. Ook in 2023 zijn ze van harte welkom!

Aantal weekendvieringen: 47 weekends mochten wij verzorgen, waarbij het aantal kerkgangers schommelden tussen 16 (record laagteaantal) en 78. Corona liet in het begin van het jaar nog duidelijk zijn sporen na. Het gemiddeld aantal kerkgangers in een weekendviering bedroeg 51. Ook dit is beduidend lager dan voorgaande jaren.

Leven en dood: in de week voor Kerstmis hadden we op woensdag een uitvaartdienst met 439 aanwezigen. De dag erop hield de basisschool Don Bosco haar kerstviering in onze kerk: 493 mensen waren aanwezig. ‘Ouderwets vol’ hoorde men zeggen…

Kerk-TV: na 12 jaar Kerk-TV is de belangstelling nog steeds relatief groot: bij gewone diensten in het weekend kijken gemiddeld 41 personen (deels op een later tijdstip/on demand). Bij bijzondere diensten ligt dat flink hoger: met name uitvaarten worden massaal bekeken (gemiddeld 164) en de kerstmusical scoorde het hoogst: 391 kijkers. Het belang van Kerk-TV is hiermee duidelijk bewezen.

Collectes en misintenties: in onze kerk worden standaard 2 collectes gehouden; de 2e collecte is altijd voor een bijzonder doel, waarbij Caritas, Vastenaktie en Adventsactie regelmatig terugkeren. De tweede collecte wordt over het algemeen beter gehonoreerd dan de eerste. Gemiddeld geven kerkgangers € 0,94 voor de eerste collecte en € 1,46 voor de tweede collecte. Het aantal misintenties blijft relatief hoog; minimaal 5 misintenties per weekend tot uitschieters van 86 bij Allerzielen.

Koffieochtenden: de eerste zondag van de maand blijven gemiddeld 16 personen na de dienst koffiedrinken. Dit aantal neemt iets af, maar is voor ons geen reden om deze samenkomst af te schaffen. Weersomstandigheden spelen zeker mee, want de buitenochtenden (2) werden relatief goed bezocht (21-24).

Samengevat: de belangstelling van jongeren, ouders met kinderen en gelovigen tot gemiddeld 76 jaar inzake geloofsleven en samenkomsten neemt af. We houden geen tellingen bij inzake leeftijd, maar men mag stellen dat de gemiddelde kerkganger ouder is dan 77 jaar. Dat is een landelijke trend.

Het aantal koorleden daalt relatief minder dan het aantal kerkbezoekers; de ‘zangplicht’ bij zowel dames-en herenkoor als gemengd koor is hoog, waarvoor hartelijke dank. 1-2 beurten per maand zijn ze paraat!

Het aantal kosters zakte iets terug naar 2 vaste krachten; een bijzonder woord van waardering voor Mattie en Kees voor hun trouwe dienst!

Dames van de schoonmaakploeg zagen hun poetsbeurten iets toenemen, door de uitval van enkele leden. Toch staan ze elke veertien dagen hun ‘vrouwtje’ als het gaat om onderhoud.

De dames van de bloemengroep kregen onverwachts versterking van nieuwe inwoners, die via helpende handen hun sociaal netwerk konden uitbreiden. Een win-winsituatie waar we natuurlijk blij mee zijn!

Ook de kerkhofploeg zal trachten hun opgebouwde ervaring en inzet nog in 2023 te evenaren; respect voor de mannen, die medio maart weer wekelijks starten!

Kerkbijdrage:  de vrees dat bij een kerksluiting in 2023 de bijdrage zal dalen wordt enigszins in 2022 al bewaarheid. In vergelijking tot november 2021 kwamen er beduidend minder giften binnen. De exacte bedragen over geheel 2022 zijn nog niet bekend, maar de terugval zou wel eens rond de helft minder kunnen zijn…en dat geeft extra zorgen voor betalingen van vaste lasten.

Vorig artikelKERKBALANS
Volgend artikelPastoor Fons van Hees overleden