2020 IN CIJFERS

Eind december 2020 had ’s-Heerenhoek 1972 inwoners. Hiervan waren 934 mensen ingeschreven bij onze H. Pater Damiaanparochie.( 47,36%), want men kan ook kiezen om een andere parochiekern te bezoeken.

Gemiddeld 412 adressen ontvingen Parochienieuws en van 198(48,05 %)  ontvingen we de afgelopen drie jaar jaarlijks een donatie in de vorm van parochiebijdragen.  107 hiervan zullen begin 2021 nogmaals een verzoek ontvangen om een donatie te doen, als ‘Vrienden van Willibrord’. Deze bijdrage is vastgesteld op tien euro en dekt de kosten van het blad. Zij, die geen bijdragen wensen over te maken zullen vanaf maart persoonlijk geen blad meer ontvangen.

In het eerste kwartaal van het jaar bezochten gemiddeld 69 personen de weekendviering; de lockdown zorgde ervoor dat in maart dit gemiddelde terugzakte van 79 in januari naar 74 februari.

We hadden geen dopelingen, 7 kandidaat-communicanten ( in combinatie met Lewedorp), maar die viering ging niet door. 0 vormelingen, 0 kerkelijke huwelijken en 13 overledenen, waarvan 11  actief aangemeld en 9 kerkelijke betrokkenheid op prijs stelden.

De parochiebijdragen zijn nog niet exact bekend, maar zullen de prognose van € 58.000 benaderen. De parochiekerncomissie houdt rekening met een tekort van enkele duizenden euro’s , maar dat zal lager uitvallen dan in voorgaande jaren.

Opvallend punt: tijdens de lockdown-periode met minder tot geen kerkgangers kregen we gemiddeld hogere bedragen per persoon. Dank hiervoor! Ook de bijdragen voor Kerk-TV, gesteld op € 350.- per jaar, werden behaald!