Roepingenzondag

Roepingenzondag: Draag Christus de wereld in

Komende zondag (30 april) is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is voorzitter van het IRO. Hij zegt over het thema: “Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren afgebeeld die het Wereldjongerendagen-kruis dragen tijdens de rondgang die dit kruis eind vorig jaar maakte door de Nederlandse bisdommen.”

Missionair
Kuipers vervolgt: “De tournee met het kruis gebeurde als voorbereiding op de Wereldjongerendagen, die in augustus in Lissabon plaatsvinden. Paus Franciscus heeft als WJD-thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: ‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen’.”

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk, zo benadrukt Kuipers. “De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Vorig artikelOverweging bij Beloken Pasen
Volgend artikelBoodschap paus Franciscus Wereldgebedsdag voor Roepingen: over genade en missie