pastoor Fons van Hees tijdelijk niet in functie

Beste parochianen,

Goes/Middelburg, 4 oktober 2020

Namens de vicevoorzitter van ons parochiebestuur en ons Bisdom willen we het volgende onder uw aandacht brengen:

 

Onze pastoor, Fons van Hees, is momenteel dusdanig uitgeput door zijn chronische longaandoening dat in samenspraak met hem is besloten dat hij een aantal maanden niet zal voorgaan in vieringen en ook andere pastorale taken zal opschorten.

 

Pastoor Fons van Hees staat momenteel op de wachtlijst voor een longrevalidatietraject, dat 10 weken zal beslaan.

Deze revalidatie leidt niet tot herstel of verbetering van zijn longfunctie, maar stelt hem in staat om zo goed als mogelijk met deze chronische ziekte om te gaan. Daardoor zal pastoor van Hees na het revalidatietraject zijn werkzaamheden op deeltijdbasis weer kunnen hervatten.

Voorafgaand aan en tijdens deze 10 weken durende revalidatieperiode, waarvan het startmoment nog niet bekend is, zal ons Pastorteam gevraagd worden om, daar waar mogelijk, taken van onze pastoor over te nemen. We rekenen op uw begrip voor enig ongemak.

Mogen we u vragen in uw gebeden de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees een plaats te geven en te bidden voor een voorspoedig revalidatietraject.

namens beide parochiebesturen in het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’

Vorig artikelKnooppunt Kerken en Armoede
Volgend artikelMINISTER GRAPPERHAUS SPREEKT MET KERKELIJKE KOEPELS OVER CORONAMAATREGELEN