Pastoor Fons van Hees overleden

Pastoor Fons van Hees overleden

 

In zijn woonplaats Zierikzee is op 31 januari 2023 Fons van Hees overleden. Fons van Hees was pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. De parochies verliezen in hem een zeer geliefde pastor. Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart voor Fons gevierd in de RK H. Maria Magdalenakerk in Goes.

 

 

Fons van Hees werd geboren in Maastricht. Na zijn theologieopleiding in Heerlen kwam hij naar het bisdom Breda. In 1986 werd Fons pastoraal werker in de toenmalige H. Maria Magdalenaparochie in Goes. Daar werd hij op 23 april 1988 door bisschop Ernst gewijd tot priester voor het Bisdom Breda. Als parochiepriester was Fons werkzaam in Goes en in parochies op Zuid-Beveland.

 

In 1992 verhuisde Fons van Hees naar Roosendaal, waar hij pastoor werd van de OLV van Fatimaparochie. Enkele jaren later werd hij ook pastoor van de Roosendaalse parochies H. Hart van Jezus en H. Joseph.

In 1996 werd Fons door de bisschop van Breda benoemd tot rector van het diocesaan convict en het centrum voor pastorale opleidingen van het bisdom Breda. Ook was hij van 1 januari 1999 tot 1 januari 2003 bisschoppelijk vicaris van bisschop Muskens. Daarna keerde Fons terug naar het parochiepastoraat – waar zijn hart lag.

Op 1 november 2002 werd Fons opnieuw pastoor in Roosendaal, nu van de parochie St. Jan en H. Kruis. Met de groeiende samenwerking van parochies en pastorale teams in Roosendaal werd Fons ook pastoor van de andere parochies in Roosendaal. Zo was hij de stadspastoor van Roosendaal. Onder zijn leiding werd de oprichting van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal voorbereid.

 

In september 2013 kwam Fons terug naar het parochiepastoraat in Zeeland. Hij werd pastoor van de H. Pater Damiaanparochie (De Bevelanden en Schouwen Duiveland) en ging wonen in Zierikzee. Fons woonde graag in Zierikzee en vond het heerlijk om via de Zeelandbrug naar zijn kerken in Zuid- Beveland te gaan. Vanaf 1 juli 2018 werd Fons van Hees ook de pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren.

 

In 2020 werd Fons ziek. Om goed te herstellen werd hij tijdelijk ontheven van zijn pastoorstaken, die hij in mei 2022 weer kon hernemen. Het bleek van korte duur te zijn. In het najaar kwamen gezondheidsklachten terug, en in december 2022 bleek dat Fons zo ziek was dat hij moest worden opgenomen in het hospice in Zierikzee. Daar overleed hij op 31 januari 2023.

 

Fons was van harte priester van het bisdom Breda en pastoor van zijn parochies in Zeeland. Hij voelde zich thuis in Zeeland, en was er trots op pastoor te mogen zijn van de fiere Zeeuwse katholieken. Fons was vriendelijk in de omgang en had echte belangstelling voor mensen. Als pastor was hij kundig en betrokken. Inspirerend gaf hij leiding aan zijn parochiebesturen en pastoraal team. Hij hield van goed verzorgde liturgie en kon aansprekend preken. Met warmte en begrip was hij nabij aan mensen die het – om welke reden dan ook – moeilijk hadden.

 

De tijd waarin we leven is niet makkelijk voor de Kerk, maar Fons bewaarde zijn geloof. Hij had een groot vertrouwen op God die ons ook in deze tijd blijft leiden, en hij leefde een blij en diep geloof voor. Enkele weken voor zijn overlijden stuurde Fons zijn parochianen een brief om hen te danken voor alle medeleven en om hen te bemoedigen. Hij schreef: “Als Kerk in Nederland maken we moeilijke tijden door. Maar de Heer blijft in ons midden, zelfs tot aan het einde der tijden. Maak je dus niet bezorgd. Doe wat gedaan moet worden. Steun en kreun niet te veel maar zoek waardoor het geloof je zoveel vreugde geeft. Een vreugde die alle onheil en weerbarstigheid de baas is.”

 

Fons wist dat hij thuis zou komen bij God, en legde met overtuiging zijn leven in Gods hand. Ook daarin ging hij ons in geloof voor.

 

De avondwake voor Fons van Hees wordt gehouden op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, te Middelburg. Voorafgaand aan de avondwake, van 18.30 uur tot 19.15 uur, is er gelegenheid om Fons nog te groeten. Aansluitend aan de avondwake is er gelegenheid voor condoleance.

 

Op woensdag 8 februari wordt de uitvaart voor Fons gevierd om 12.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9, in Goes. In de nacht voor deze uitvaart wordt voor Fons gewaakt in de Magdalenakerk. Aansluitend aan de uitvaartdienst is er gelegenheid om elkaar te condoleren met het overlijden van pastoor Van Hees. De uitvaartdienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Vorig artikelbrief aan parochianen 6 januari 2023
Volgend artikelSluitingsviering Eligiuskerk Lewedorp