Paasbrief bisschop Liessen

2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren

Helaas is het niet mogelijk om in de Goede Week kerkelijk bijeenkomsten te houden. Vandaar dat de bisschop van Breda zijn paasbrief digitaal toezendt naar iedereen die zich voorbereidt op het paasfeest.

Vorig artikelEUCHARISTIEVIERINGEN ON-LINE TE VOLGEN/ update 6 april
Volgend artikelkerkdiensten Goes direct volgen