ZIEKE BRUINE BEUK > MARIA UIT DE BEUK

Een van de twee oude en historische bruine beuken in de kerktuin is er zo slecht aan toe dat deze op zeer korte termijn geveld moet worden. Dat is natuurlijk zeer te betreuren, want bomen van dit kaliber én historische betekenis, zijn schaars op ons dorp (en in heel Borsele). De beuk is al een paar jaar aangetast door een agressieve schimmel, waardoor de wortels al voor een belangrijk deel zijn afgestorven. Maar ook de rest van de boom is aangetast en verzwakt en kan zo een gevaar opleveren voor het aangrenzende huis van de ‘bovenmeester’ en bezoekers van het een openbaar parkje.

Als parochiekern willen we graag proberen om een meer dan levensgroot Mariabeeld van 3,5 meter hoog te laten snijden uit de stam van de boom. De beuk is geplant in 1867: acht jaar na de bouw van de kerk en drie jaar voordat de pastorie werd gebouwd. Zo’n tijdsbeeld van een boom op die plaats te laten voortleven in een majestueus Mariabeeld in een prieel zou toch prachtig zijn. Maar … er is samen met het prieeltje zo’n 4500 euro mee gemoeid. Een hoop geld, maar het levert dan ook een uniek kunstwerk op, gewijd aan onze patrones. Zonder uw financiële steun gaat dit echter niet lukken.

We roepen iedereen op om deze unieke hulde aan Maria te realiseren. Wacht niet af, maar steun dit mooie project. Het alternatief voor de eeuwenoude beuk is te worden versnipperd of opgestookt … U kunt nu persoonlijk het verschil maken door het initiatief Maria uit de beuk mogelijk te maken.

Vind u het ook een belangrijk initiatief, wilt u helpen om Maria uit de beuk werkelijkheid te laten worden, hebt u best wat over voor een prachtig kunstwerk opgedragen aan Maria? Alle financiële steun is van harte welkom op bankrekening NL27 RABO 0346 0089 48 ten name van RK-kerk Ovezande onder vermelding van gift Maria uit de beuk. Door een mooie bijdrage kunt straks persoonlijk trots zijn dat Maria in de pastorietuin zal verschijnen. We proberen de groot financiers (vanaf €100,-) een aandenken uit de oude beuk te schenken. Grotere bijdragen giften zijn aftrekbaar voor de belastingen. Voor meer info zie www.rkovezande.nl onder ‘Nieuws’ of neem contact op met Kees Boonman of Ad Schenk.

Aarzel niet, METEEN DOEN!!!

 

Ad Schenk