WERKGROEP FINANCIËN

Onlangs heeft Lianne Goense te kennen gegeven onze werkgroep te verlaten. We betreuren haar beslissing zeer maar hebben er begrip voor. Bekwaam, deskundig en punctueel deed zij zo’n twintig jaar de administratie van onze parochie(kern).Zij verwerkte de gegevens, stelde begroting en jaarrekening op en presenteerde die in onze parochiekerncommissie. Lianne heel hartelijk bedankt voor het vele werk en de prettige samenwerking!
Gelukkig hebben wij een vervanger voor Lianne gevonden in de persoon van Johnny Boonman. We hopen en verwachten met hem op dezelfde prettige manier samen te werken. De financiële werkgroep van onze parochiekern bestaat nu dus uit : Bianca Morauw, Johnny Boonman, André Rijk en ondergetekende,

Kees Boonman