WELZIJNSMEDEWERKER OVEZANDE

Tijdens onze onlangs gehouden parochiekerncommissievergadering hebben wij de nieuwe welzijnsmedewerker voor Ovezande, namelijk Nicole Wentzler-Bardolf, uitgenodigd om wederzijds kennis te maken.
In de gemeente Borsele heeft ieder dorp een welzijnsmedewerker van het vrijwilligersplatform ‘Borsele voor Elkaar’, die actief is in het dorp. Bij deze welzijnsmedewerker kunnen inwoners terecht voor bijvoorbeeld:
– Zorgen over een dorpsgenoot.
– Hulp nodig bij iets dat u op wilt zetten en organiseren in uw straat of dorp.
– Hulp of ondersteuning nodig in een thuissituatie.
– U zoekt contacten en/of ontmoetingsmogelijkheden.
Als parochiekern ondernemen wij allerlei initiatieven voor onze parochianen en dorpsbewoners. Voor Nicole fijn om te horen wat wij allemaal organiseren en voor ons fijn om een beroep op haar kennis te kunnen doen. Ook voor de Caritas en contacten met NieuwSande en basisschool kunnen wij op deze manier de lijntjes kort houden. Tijdens de vergadering werden er menige ideeën geopperd om met elkaar uit te werken. Wanneer hierover meer bekend is, verneemt u dit via de bekende kanalen.