WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

De bidweek begint met de Zondag van de Eenheid op 17 januari 2021. Het thema is: “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15, 5-9). Het werd voor dit jaar ontwikkeld door zusters van de oecumenische gemeenschap Grandchamp  in Zwitserland. Dit jaar vieren wij deze dag in de PKN kerk van Driewegen. In onze kerk is er dan geen viering. De voorgangers zullen zijn: dominee Jörg Buller en pastor Wiel Hacking. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen de coronamaatregelen nog steeds gelden; afstand, mondkapje enzovoort. We vertrouwen natuurlijk wel dat het dan  alweer beter gaat.

De viering op 17 januari begint om 10 uur. We hopen op een mooie opkomst.

Corrie de Baar