VIERING BIDWEEK VAN DE EENHEID

De gezamenlijke viering met de PKN-kerk in Driewegen in het kader van de Bidweek voor de Eenheid heeft niet plaatsgevonden op zondag 17 januari. In goed overleg met de kerkenraad hebben we als parochiekern besloten om deze nu niet te houden. De kerk in Driewegen had alle vieringen tot 19 januari opgeschort. We hebben afgesproken om als de mogelijkheid zich voordoet. verderop in het jaar alsnog een gezamenlijke viering te houden.