VERKLARING OMTRENT GEDRAG

Een gevolg van de overheidscampagne tegen grensoverschrijdend gedrag is dat ook in de kerk een aantal mensen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet hebben. Dat geldt niet alleen voor alle beroepskrachten maar ook voor bepaalde vrijwilligers. Ook voor onze parochiekern is dat verplicht voor de vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking en voor de vrijwilligers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie (ledenadministratie en financiële administratie). Voor acht vrijwilligers die werken met jongeren of jong volwassenen is een gratis VOG aangevraagd en ontvangen. Voor de mensen van de ledenadministratie en financiële administratie zijn betaalde VOG’s verkregen en aangevraagd.

Ad Schenk