VERGEET UW PAROCHIEKERN NIET

Wat is nog normaal sinds de uitbraak van de Corona pandemie? Ook het verzoek voor de jaarlijkse parochiebijdrage kwam dit jaar een paar maanden later. Intussen hebben een aantal mensen al een mooie bijdrage overgemaakt. Onze welgemeende dank daarvoor!

Heeft u uw parochiebijdrage nog niet overgemaakt? We vragen er uw welwillende aandacht voor. Wat namelijk normaal is gebleven, is dat onze parochiekern en onze kerk niet kan voortbestaan zonder de (ook financiële) steun van onze parochianen en andere sympathisanten. De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt. Uw steun is nu des te harder nodig.

Kortom, help ons door de crisis heen en ons bestaansrecht te borgen en maak uw bijdrage over op bankrekening NL27 RABO 0346 0089 48 ten name van RK-kerk Ovezande onder vermelding van parochiebijdrage 2020. Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid!

De parochiekerncommissie