UITLEG GULDEN MIS

De Gulden Mis wordt gehouden op quatertemperwoensdag na de derde zondag van de Advent, waarbij de liturgie begint met Rorate cæli desuper (Dauwt hemelen de Rechtvaardige). Deze eucharistieviering werd oorspronkelijk opgedragen aan het Maria-altaar met een overvloed aan brandende kaarsen; aan deze mis werd bijzondere kracht en ‘gouden’ zegen toegeschreven, vanwege het gedenken van Maria’s blijde verwachting. De Mis wordt in deze tijd opgedragen in een schaars verlichte kerk, die voor deze gelegenheid rijkelijk met brandende kaarsen is versierd. In de Mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De Gulden Mis oefende een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden, of op mensen wier naasten op zee waren. De mis werd dan ook wel Schippersmis genoemd. Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw vooral in Nederland en België. Met deze viering willen wij graag weer gaan staan in de rijke traditie van onze kerk.

Corrie de Baar

Vorig artikelVERSTERKING VAN DE PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Volgend artikelDE GULDEN MIS