TOOST OP 2022

Binnenkort is het alweer zo ver: het nieuwe jaar 2022 komt er aan. Vanuit de kerk willen we daar aandacht aan besteden. Dat gebeurt in en na de viering op zaterdag 8 januari 19.00 uur. Tijdens de viering kijkt de voorzitter van de parochiekern Ovezande Ad Schenk met u terug op het afgelopen jaar 2021 en vooruit naar het nieuwe jaar en de toekomst. Vanwege het gebouwenplan, dat het bestuur van de Pater Damiaanparochie heeft ingediend bij bisdom Breda, zijn het spannende tijden voor onze kerken. Onze parochiekern heeft afgelopen jaar niet stilgezeten en heeft ook voor het nieuwe jaar weer allerlei mooie plannen. Goed om daar samen bij stil te staan. Na de viering komen we bijeen in het Theehuis om elkaar het goede te wensen voor 2022 onder het genot van een kopje koffie of thee. Dit samenzijn sluiten we af door te toosten op het nieuwe jaar. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom voor deze Nieuwjaarsontmoeting.

Ad Schenk