THEEHUIS DE PASTORIE

Al meerdere keren hebben we in onze  parochiekern naar een bredere (her)bestemming voor de pastorie gekeken. Dan houden we rekening met meerdere facetten die meegewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten zaken als: de onderhoudskosten van de pastorie, maatschappelijke ontwikkelingen, doelen die andere partijen voor ogen hebben en waar de parochiekern op in kan spelen, het beschikbaar houden van voldoende ruimte om de parochieactiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het belangrijk om rekening te houden met het draagvlak in de parochiekern en het dorp Ovezande met betrekking tot de andere bestemming van de pastorie. Gepasseerd zijn in het verleden ideeën om er woonunits in te maken, of om een overnachtingsplaats te creëren voor grotere groepen in relatie tot bezinningsmomenten. Goede pogingen maar ze hebben niet tot resultaat geleid.

Momenteel komt de kwaliteit van de ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de voor- en achterkamer al eerder aangepakt: behangen, schilderen, nieuwe gordijnen en dergelijke. Dat alles voldoet nog steeds. Wat echter op geen enkele wijze meer voldoet, zijn vooral de keuken, de bijkeuken en de hal. De keuken en het halletje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt eigenlijk zo in de pastorie geen mensen meer ontvangen. De muren bladeren af. Daarbij zijn de keuken en het toilet zeer gedateerd.

Zodoende hadden we en hebben we het voornemen om dit aan te pakken. Ook weer met medewerking van vrijwilligers, maar met alleen vrijwilligers zal het niet lukken.

Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in gesprek geraakt over een nieuw initiatief.  Zij willen in de pastorie graag een soort Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor hen een mooie aanvullende vorm van dagbesteding.

Wat achtergrond bij initiatief Theehuis De Pastorie als ontmoetingscentrum: In de Pastorie van Ovezande willen we graag zo een ontmoetingsplek creëren. Een plek waar fietsers even kunnen bijtanken, hun route beginnen, een tip krijgen van een Ovezandenaar waar het mooiste plekje is om langs te fietsen. Een plek ook voor de mensen van het dorp waar ieder mens tegen een betaalbare prijs iets lekkers kan nuttigen met liefde gemaakt. Waar mensen die anders alleen aan tafel zitten met hun krant samen met dorpsgenoten en passanten iets drinken of een zelfgemaakte kom soep kunnen eten.

 

Niet commercieel opgezet maar een tere plek in het landschap waar mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans krijgen om weer mee te doen, om eigenwaarde op te bouwen, iets te kunnen betekenen voor een ander en hun talent te kunnen inzetten. Ook voor hen is de ontmoeting van onschatbare waarde. Een product serveren, met liefde gemaakt, is net zo heilzaam als in gezamenlijkheid eten of een kopje thee en koffie drinken.

We willen een feestje maken van het dagelijks moment van thee en koffie drinken. Daarnaast zullen we, wanneer daar vraag naar is, zeker een lekkere soep en een goed broodje serveren.

Het is allemaal heel kleinschalig, waarbij het meer om de beleving gaat dan om de aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat het om zinvolle dagbesteding te creëren en om via een dergelijk initiatief de verbinding met de samenleving en het dorp te versterken. Zij willen wel dat mensen er gebruik van gaan maken maar het gaat hen absoluut niet om aantallen.

Voor de parochiekern biedt het de mogelijkheid om beter gebruik van de pastorie te maken, niet vanwege geldelijke argumenten maar vooral voor een beter maatschappelijk gebruik. Verder kan het aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en toilet op te knappen.

Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden wil drie dagen van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur de voor- en achterkamer gebruiken voor hun theehuis.

Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal stonden toch al op de nominatie om op te knappen. Wat dat betreft, komt het wel goed uit.

Er is intussen een compleet projectplan Theehuis De Pastorie geschreven. Dit is tijdens een extra vergadering in het zomerreces besproken door de parochiekerncommissie. Iedereen is heel enthousiast. We zijn werkgroep voor werkgroep langs gelopen om te kijken waar het zou kunnen schuren met de werkzaamheden van die werkgroepen. Er zijn wellicht wel wat aanpassingen nodig maar we zijn geen onoverkomelijke problemen tegengekomen. Zodoende is het plan goedgekeurd en nu voorgelegd aan het bestuur van de Pater Damiaanparochie. Daarna moet nog goedkeuring aan het bisdom worden gevraagd.

Wordt vervolgd.

Ad Schenk