THEEHUIS DE PASTORIE

Zoals u in het vorige nummer van ‘Parochienieuws’ heeft kunnen lezen, zijn wij voornemens om in de pastorie, in samenwerking met Zeeuwse Gronden, een theehuis op te gaan zetten. Dit op basis van dagbesteding van cliënten van Zeeuwse Gronden. Zij zullen dan voorzien in de bemensing en aan ons is de taak gelaten om de pastorie eens flink onder handen te nemen. Vooral de keuken heeft een flinke opknapbeurt nodig en ook het toilet is niet meer van deze tijd. Om dit allemaal mogelijk te maken zullen wij een beroep moeten doen op professionele hulp, maar ook op een groot aantal vrijwilligers. Schroom dus niet om je hiervoor beschikbaar te stellen. De gebouwencommissie heeft de opdracht gekregen om, als het project groen licht krijgt van het bisdom, de verbouwing te coördineren. We willen u ter informatie meenemen in een stukje planning van dit leuke project.

In oktober werd het kolenkot ontruimd en hier gaan we werktafels en opslagruimte maken voor de bloemendames. Het wordt geschilderd en er wordt hier een wasbak gemonteerd. Ook worden nieuwe tuindeuren geplaatst in de voorkamer.

In november is de bijkeuken aan de beurt. Deze wordt ook ontruimd en geschilderd en opnieuw ingericht. Tevens wordt dan een nieuw toilet geplaatst en de deur wordt gedraaid naar de hal. De hal gaan we schilderen.

In december zal er niet veel worden geklust. In januari is de keuken aan de beurt. Alles verwijderen, stroom aanpassen, stukadoren en een nieuw keukenblok plaatsen. Verder moet er getegeld en alles afgewerkt worden.

Zoals u ziet een heel lijstje met klussen, waarbij we ieders hulp kunnen gebruiken. Als dit u ook iets lijkt en u wilt graag meehelpen, neem dan contact op met iemand van de parochiekerncommissie. Zij zullen u verder verwijzen en we zullen zorgen voor een leuke klus.

Bastian Goense (namens de gebouwencommissie).