TERUGBLIK OP 2020

In onze parochiekern is er veel niet door kunnen gaan. Toch hebben we met zijn allen ook niet stil  gezeten:

 • Er zijn 2 kinderen gedoopt, nog voor de corona uitbraak.
 • 4 parochianen zijn overleden met een viering in de kerk waarvan 1 met begrafenis en 3 met crematie, allen in coronatijd waarbij we aan een maximum aantal mensen in de kerk gebonden waren.
 • 4 kinderen zouden hun Eerste Heilige Communie doen, dat houden we nog tegoed. Bij de terugkomviering op 20 september waren ze allen van de partij.
 • De klussen dag met NL Doet en de vastenmaaltijd was de eerste afgelaste activiteit.
 • We hebben zo goed mogelijk proberen te communiceren in de coronatijd, via een paaswens voor het hele dorp, regelmatig tekst en uitleg over de laatste stand van zaken, een lichtje voor iedereen met Pinksteren. Er waren dit jaar veel extra bezorgrondjes langs de 380 parochieadressen.
 • De viering voor onze patrones was weer een succes. Velen gingen corona-proof mee naar de kapel.
 • Onze mooie mobiele kapel is ingezegend tijdens de dierendagviering. De kapel inzetten bij activiteiten zat er nog niet in, maar het bezoek aan NieuwSande was een groot succes.
 • De lokale Damiaanviering stond in het teken van de actie van Niels Harthoorn voor het longfonds; ook waren er de brillenactie en de actie voor de voedselbank .
 • De actie Tijdcollecte leverde een tiental extra vrijwilligers op. We hebben nu zo’n 110 vrijwilligers.
 • Een van de twee oude beuken van 1867 uit de kerktuin is gekapt.
 • Met onze buurman Zeeuwse Gronden zijn we overeengekomen dat zij de pastorie drie dagen per week gaan huren en gebruiken als theehuis ‘De Pastorie’. Intussen is een groep vrijwilligers bezig om de pastorie te verbouwen. Vier fondsen betalen de helft van het benodigde geld.
 • En als laatste hadden we een mooie viering over Maria, die de knopen ontwart.

Uit de nieuwjaarstoespraak van 2 januari

Ad Schenk